Tag Archives: Islam

Waspada terhadap Sempalan Islam


Islam itu sesungguhnya hanya satu, sebagai agama yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dengan kesempurnaan yang mutlak.”Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu.”(Al-Maidah:3)

Islam telah menjawab segala problematika hidup dari segenap seginya. Akan tetapi, di masa kini sedikit sekali orang yang mengetahui dan meyakini kesempurnaannya.Ini sesungguhnya adalah sebagai akibat pengkaburan Islam dari warna aslinya oleh debu dan polusi bid’ah, sehingga mayoritas umat Islam amat rancu permasalahannya terhadap agamanya.

Allah Ta’ala berfirman : “Barangsiapa yang menyimpang dari rasul setelah terang padanya petunjuk itu, dan mengikuti jalannya selain mukminin, Kami akan gabungkan dia dengan orang-orang sesat dan Kami masukkan dia ke neraka Jahannam.”(An-Nissa:115). Islam itu sendiri adalah Jama’ah (satu kesatuan) dan yang menyimpang dari padanya adalah firqah (perpecahan).

Allah berfiman : “Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Islam ini dan jangan kalian berpecah belah dari agama ini…”(Ali Imran:102) Sedangkan firqah itu tidak lain disebabkan oleh adanya orang-orang yang mengikut perkara syubhat (rancu) dalam agama ini dan mengekor kepada hawa nafsu. Continue reading →

Kerasukan Setan!!


Pernah melihat orang kerasukan jin? Tingkah laku orang yang kerasukan jin tentu bikin orang yang melihatnya ngeri ya. Pernah melihat orang kerasukan setan? Lebih mengerikan lagi. Nah, berikut ini contoh orang-orang yang kerasukan setan. Ya, mereka adalah para pemakan harta riba! Continue reading →

Berbohong yang Diperbolehkan


Sobat muda, berbohong atau berdusta itu dilarang di mana pun tempatnya dan bagaimana pun keadaannya. Kecuali, beberapa hal saja yang telah dijelaskan oleh Rasul yang Mulia, Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. Nah, apa itu jenis berbohong yang diperbolehkan? Mari kita simak penjelasan berikut.

Dusta yang Diperbolehkan Continue reading →

Aib-aib dalam Pernikahan


Ada satu kasus, bila seorang pria menikahi seorang wanita, lalu ia menjumpai istrinya tersebut ternyata mempunyai aib/cacat, ia pun kemudian menjauhi istrinya dan berencana membatalkan pernikahannya. Namun, kemudian ia lupa dan menggauli istrinya. Maka apakah menjadi batal hak pilihannya itu?

Maka Syaikh Abdurrahman As Sa’di menjawab, “Para ulama mazhab (Hambali) telah menyebutkan bahwa hak pilih untuk membatalkan pernikahannya karena adanya aib/cacat pada diri istri menjadi gugur dengan adanya hal-hal yang menunjukkan adanya keridaan suami berupa terjadinya jima’/persetubuhan dalam keadaan suami telah mengetahui cacat istrinya. Para ulama itu tidak membedakan dalam hal ini antara jima’ yang terjadi secara sengaja atau secara tidak disadari. Terhadap keadaan seperti ini, maka tidak ada hak pilih lagi bagi suami karena ia telah melakukan jima’ dalam keadaan mengetahui adanya cacat pada diri istrinya. (Kitab Al Majmu’ah  Al Kamilah li Muallafat karya Syaikh Abdurrahman As Sa’di, halaman 356/7)

Mimpi dalam Islam, Tanda, Tafsir, dan Larangannya


Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Islam itu mengatur segala segi kehidupan manusia, mulai dari hal yang kecil sampai urusan yang besar. Pun, urusan mimpi diatur dalam agama yang mulia ini. Tidak ada selain Islam yang begitu detail mengatur seluk beluk kehidupan, termasuk seputar mimpi. Nah, mari kita simak pembahasan mengenai mimpi dalam Islam, tanda, tafsir, dan larangannya. Continue reading →

Inilah 21 Perbedaan Malaikat dengan Jin aka Setan


Tahukah Anda apa persamaan malaikat dengan jin? Jawab: sama-sama makhluk Allah. Sama-sama makhluk gaib. Sekarang, tahukan Anda apa perbedaan malaikat dengan jin? Jawab: Kalau malaikat itu makhluk yang tunduk kepada Allah, kalau jin ada yang tunduk ada yang membangkang kepada Allah. Apalagi? Malaikan diciptakan dari cahaya, kalau jin dari api. Lalu apalagi ya? Nah di bawah ini ada sekitar 21 perbedaan malaikat dengan jin a.k.a setan dan disertai penjelasannya. Silakan menyimak. Continue reading →

Rukun Iman


Pembaca, ketahuilah bahwa rukun iman itu wajib kita ketahui. Sebagai seorang muslim tentu malu jika kita tidak bisa menjawab dengan lancar ketika ditanya orang tentang rukun iman. Memang, rukun iman ada enam saja, tetapi sering sebagian orang meremehkannya. Baiklah, mari kita ingat lagi rukun iman dan sedikit penjelasannya. Continue reading →

Innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiun, Inilah Pengakuan Teroris-Khawarij Indonesia


Teroris adalah satu topik yang tidak pernah habis dibahas. Teroris ditakuti oleh masyarakat karena mereka menebar teror baik melalui ancaman lisan maupun aksi nyata seperti boming. Di negara kita nyata ada orang-orang berhati teroris, apalagi yang mengatasnamakan “jihad” agama. Dan teroris jenis ini yang sangat berbahaya karena teroris yang mengatasnamakan jihad agama, mereka menganggap aksi jahat teroris mereka sebagai sebaik-baik perbuatan. Inna lillahi wai nna ilaihi rajiun. Ini musibah saudaraku!

Mereka kaum teroris berkedok agama ini disebut pula sebagai khawarij. Khawarij adalah setiap orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Dan kaum khawarij ini dijuluki oleh Rasul kita yang Mulia dengan sebutan Anjing-Anjing Neraka!!! Continue reading →

Nikah Mut’ah Pernah Diizinkan, Kemudian Dihapus Hingga Hari Kiamat (Bantahan terhadap Syiah)


Nikah mut’ah identik dengan ajaran syiah sekarang. Dulu nikah mut’ah pernah diizinkan, tetapi kemudian dimansukh hingga hari kiamat. Hadis sahih Bukhari Muslim berikut sebagai penjelasannya.

Hadis pertama:

Abdullah bin Mas’ud radhiallahu anhu berkata, “Kami pergi berperang bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan tidak membawa istri, kemudian kami minta izin untuk mengebiri diri sendiri, maka dilarang oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dan diizinkan untuk kawin sementara kepada wanita dengan mahar baju atau lainnya. Kemudian, membaca ayat: Hai orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan kelezatan (kebaikan) yang dihalalkan Allah bagi kamu.” (HR. Bukhari, Muslim) Continue reading →

Definisi Jahiliyah


Istilah Jahiliyyah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengacu kepada kata jahil yang artinya bodoh, tidak tahu (terutama tentang ajaran agama).

Namun, definisi Jahiliyah menurut ulama adalah sebagai berikut. Continue reading →