Tag Archives: manhaj salaf

Waspada terhadap Sempalan Islam


Islam itu sesungguhnya hanya satu, sebagai agama yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dengan kesempurnaan yang mutlak.”Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu.”(Al-Maidah:3)

Islam telah menjawab segala problematika hidup dari segenap seginya. Akan tetapi, di masa kini sedikit sekali orang yang mengetahui dan meyakini kesempurnaannya.Ini sesungguhnya adalah sebagai akibat pengkaburan Islam dari warna aslinya oleh debu dan polusi bid’ah, sehingga mayoritas umat Islam amat rancu permasalahannya terhadap agamanya.

Allah Ta’ala berfirman : “Barangsiapa yang menyimpang dari rasul setelah terang padanya petunjuk itu, dan mengikuti jalannya selain mukminin, Kami akan gabungkan dia dengan orang-orang sesat dan Kami masukkan dia ke neraka Jahannam.”(An-Nissa:115). Islam itu sendiri adalah Jama’ah (satu kesatuan) dan yang menyimpang dari padanya adalah firqah (perpecahan).

Allah berfiman : “Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Islam ini dan jangan kalian berpecah belah dari agama ini…”(Ali Imran:102) Sedangkan firqah itu tidak lain disebabkan oleh adanya orang-orang yang mengikut perkara syubhat (rancu) dalam agama ini dan mengekor kepada hawa nafsu. Continue reading →

The Statement of the Muhaddith Shaikh Naasir ud-Deen al-Albaanee


Shaykh al-Albaanee – rahimahullah – said: “However, there are some who claim knowledge who deny this ascription, claiming that it has no foundation, saying: “It is not permissible for a Muslim to say: I am Salafi.” And it is as if he is saying: “It is not permissible for me to say: l am following the Salafus-Saalih in what they were upon in ‘aqeedah, worship and manners!” And there is no doubt that the likes of this denial – if that is what is meant – implies that he is disassociating himself from the correct Islaam that the Salafus-Saalih were upon … Continue reading →

7 Poin Kesalahan yang Diakui Ustadz Jafar Umar Thalib


Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Kepada Yang Mulia Al Waalid Al ‘Allaamah Rabi’ Bin Hadi Al Madkholi

Semoga Allah selalu menjaganya dan meluruskan langkahnya

Sungguh aku menulis dalam baris-baris (kalimat-kalimat) ini dalam rangka melaksanakan perintah antum yang mulia kepadaku agar aku menetapkan kesungguhan taubatku kepada Allah dari kesalahan-kesalahanku (yang telah aku lakukan, yang menurut perkiraanku dalam rangka membela As Sunnah namun ternyata perkiraanku ini telah salah). Dan aku telah bertaubat kepada Allah dengan taubat nashuha dari segala kesalahan-kesalahan itu semua. Juga pengakuanku bahwa kesalahan yang aku lakukan tersebut menyelisihi Manhaj As Salafush Shalih. Continue reading →